Medan svenska försvaret går på knäna biffar många länder i öst istället upp sitt försvar, och det är inte några små tal det handlar om.

Hinnade nedanstående galet intressanta informationsgrafik i en strategirapport från japanska Nomura. Grafiken kommer från IHS’ Jane’s Defence Budgets som gör prognoser på utveckligen av försvarbudgetar världen över. Enligt deras prognos för Asien så väntas Kina dubbla sin försvarbudget från 2011 års nivå, men en snittökning på 18,8% per år. Det innebär en försvarsbudget på 238 miljarder dollar 2015 för kineserna, och det följer på en redan dramatiskt ökning de senaste decenniet. Även grannarna i regionen väntas öka rejält. Inden med 6,6% och Taiwan med 10% per år fram till 2015.

Samtidigt väntas Ryssland öka sina försvarsutgifter från 0,5% av BNP till 1,5% av BNP, vilket motsvarar en nivå på 23 000 miljarder rubel, eller 700 miljarder dollar (cirka 3 gånger mer än kineserna alltså). Den prognosen gäller fram till 2020 dock, men det är en relevant jämförelse i alla fall.  

Visst kan Kina kännas långt borta och inte så hotfullt ur ett svenskt perspektiv. Men samtidigt är siffrorna ett tecken på att globaliseringen och framväxten av nya supermakter inte bara rör om spelplanen för ekonomin, det skapar och förstärker även geopolitiska spänningar. Och de senaste 50 årens amerikanska utrikes- och försvarspolitik har ju tydligt visat att en supermakt med ambitioner knappast låter sig hindras av geografiska avstånd. Att Sverige då helt verkar förlita sig på handelssamarbeten och diplomati som långsiktigt försvar är förvånande.

Klicka för större bild