Börserna i Europa fortsatte stiga i går medan USA handlades runt nollstrecket. Läget är oförändrat.

Morgonkommentar 31 juli:

Stockholm steg måttligt.

Europa steg stabilt på bred front.

USA steg stabilt.

Dollarn föll kraftigt mot kronan och måttligt mot euron.

På råvarumarknaden noterades både upp- och nedgångar.

VIX steg stabilt.

 

Börserna i Europa steg i går medan USA föll marginellt, runt nollstrecket. Det tekniska läget är fortsatt oförändrat bortsett från att gårdagens rörelser gör att börserna nu ser lite mer ”toppiga” ut än i fredags. Stockholm har i princip nått vår röda rektangel, och vår varningsflagga har hissats.

Rekylen kan fortsätta en liten bit till både i pris och i lite tid (av marknadens tidigare beteende i dessa tider vet vi ju att vändpunkterna för nedgång sällan tar lång tid). Tänk på att det extrema rekylintervallet nu finns mellan rektangelns nederkant och överkant. Det handlar om strax över 3 procent som minskar lite för varje dag som går.

I dag håller vi ett öga på ESV:s statsbudgetens utfall juni kl 10.00, EMU:s KPI (snabbestimat) juli kl 11.00, EMU:s arbetslöshet juni kl 11.00, USA:s arbetskraftskostnader 2 kv kl 14.30*, USA:s privata inkomster, privatkonsumtion juni kl 14.30**, USA:s S&P/CS husprisindex maj kl 15.00*, USA:s Chicago inköpschefsindex juli kl 15.45* och USA:s hushållens konfidensindikator juli kl 16.00*!

OMX

OMXSPI +0.58 procent

OMXS30 +0.60 procent

Stockholm steg måttligt. Det tekniska läget är oförändrat, fortsatt rekyl men varningsflagg angående rekylens slutfas har hissats. Stora motstånd aktuella: OMXSPI 335 och OMXS30 1 050. Stora stödnivåer är OMXSPI 270 och OMXS30 860. Se analys och äldre analys

 

USA

DJIA -0.02 procent

S&P 500 -0.05 procent

NASDAQ comp -0.41 procent

USA runt nollstrecket. Vi befinner oss i sista vågen innan toppen sätts. Större stödnivåer är: 10 600 för Dow, 2 350 för Nasdaq och 1 120 för S&P 500.

 

DAX

DAX +1.27 procent

DAX steg stabilt. Det tekniska läget är oförändrat. Vi befinner oss i toppområde och fritt fall. Stöd finns runt 6 500-6 600.

 

Olja

Brent  -0.54 procent

Crude -0.73 procent

Oljan föll svagt. Vi kan förvänta oss konsolidering i dessa trakter.

 

Guld och Silver

Guld -0.03 procent

Silver +1.87 procent

Guldet oförändrat och silvret steg. Guldet har studsat upp från stödnivån runt 1 550 dollar per uns och silvret har studsat upp från sin stigande trendlinje. Se guldanalys och silveranalys

 

Dollar, euro och SEK

USDSEK -1.30 procent

EURUSD -0.35 procent

Dollarn föll kraftigt mot kronan och måttligt mot euron. Det tekniska läget är oförändrat. Se analys och analys

 

S&P 500 VOLATILITY INDEX

VIX steg med +7.96 procent. VIX har efter formerandet av en mindre botten stigit från de rekordlåga nivåerna.

 

AAII Sentiment Survey

Bulls +28.1 procent (+5.9)

Neutral +28.8 procent (-7.3)

Bears +43.1 procent(+1.3)

Bulls steg stabilt medan Neutrals sjönk kraftigt och Bears faktiskt ökade något. Spreaden ökade till sentimentet bears fördel. Detta bör dock jämnas ut allt efter rekylens gång. När vi ser höga värden för bulls igen är det dags att invänta en topp på rekylen.

 

Veckans klassiska investerarcitat

Pris leder alltid”

 

 

Love Samson