Svag handel under gårdagen där börserna steg återhållsamt under svängig handel. Oljan föll kraftigt och noterade således ny lows, vilket är en indikation på att börserna kan komma att falla i dag.

Morgonkommentar 17 april:

Stockholm steg återhållsamt.

Europa steg på bred front.

Blandad stängning i USA.

Dollarn föll mot kronan och euron.

På råvarumarknaden noterades det både upp- och nedgångar.

VIX oförändrad.

Handeln på börserna var svag och intradagsvolatil under gårdagen. Under större delen av dagen steg börserna,men fram mot stängning föll Europa ned markant. USA handlades likt Europa med uppgångar under större delen av dagen, vilka sedan förbyttes mot minus på både Nasdaq och S&P 500. Ett tecken på svaghet. Intressantare rörelser hittar vi emellertid i Brentoljan som föll kraftigt i går och etablerade ”nya” lows. En indikation på att vi kanske kommer få se börserna falla i dag, då oljan sedan en lång tid tillbaka ”leder”. I övrigt är det tekniska läget oförändrat.

Det är en viktig statistikdag i dag. Vi håller ett öga på – AF: arbetslöshet mars kl 8.00, Mäklarstatistik: bostadspriser mars kl 8.00, Valueguards bostadspriser mars kl 9.00, EMU:s KPI mars kl 11.00, USA:s bostadsbyggande mars kl 14.30, IMF:s konjunkturprognos, World Economic Outlook kl 15.00 och USA:s industriproduktion mars kl 15.15.

 

OMX

OMXSPI +0.75 procent

OMXS30 +0.85 procent

Stockholm steg. Vi befinner oss nu nedanför det stora viktiga stödet vid 1 050 för OMXS30. Mindre stöd för OMXS30 finns nu runt 1 015. I övrigt är det tekniska läget är oförändrat och vi befinner oss i toppområde. Varning för hög volatilitet och hackig handel således. Stora motstånd brutna: OMXSPI 335 och OMXS30 1 050 (gammalt). Stora stödnivåer är OMXSPI 270 och OMXS30 860. Se större analys

 

                                                     

USA

DJIA +0.56procent

S&P 500 -0.05 procent

NASDAQ comp -0.76 procent

Svag handel i USA. Vi befinner oss nu på stödnivå. I övrigt är det tekniska läget oförändrat. Vi befinner oss i toppområde. Större stödnivåer är: 10 600 för Dow, 2 350 för Nasdaq och 1 120 för S&P 500. Tidigare, numera brutna, motstånd är: 12 400-12 800 för Dow, 2 750-2 880 för Nasdaq och 1 300-1 360 för S&P 500.

 

 

DAX

DAX +0.63 procent

DAX steg. Det tekniska läget är oförändrat. Vi befinner oss i toppområde. Stöd finns runt 6 500-6 600. Nästa motstånd finns kring 7 000-7 300. Därefter är det den tidigare toppen som agerar motstånd.

 

Olja

Brent -2.88 procent

Crude +0.16 procent

Brentoljan föll kraftigt medan Crudeoljan steg marginellt. Det tekniska läget är oförändrat. Brentoljan har brutit sitt stöd runt 122 dollar per fat.  Både Brentoljan och Crudeoljan har misslyckats med att ta ut motstånden. Fortsatt fall således.

 

Guld och Silver

Guld -0.16 procent

Silver +0.16 procent

Guldet steg medan silvret föll. Guldet handlas dock fortfarande ovanför sin stigande trendlinje (!). Båda metallerna har testat motstånd i form av kanaltaket och därefter kraftigt rasat ned efter att ha misslyckats med utbrott. Det signaleras således om fortsatt fall ned mot ”golvet” i trendkanalerna vilket även sammanfaller med de stigande trendlinjerna. Vad gäller guldet har detta redan skett och guldet har nu funnit stöd vid trendlinjen. Resultatet kan således bli likt det i Brentoljan Se större analys
Koppar

Kopparn föll stabilt. Kopparpriset (LME 3-month) handlades upp -2.58 procent. Motstånd finns runt 8 600 och därefter 9 600. Det tekniska läget är oförändrat. Se större analys

 

Dollar, euro och SEK

USDSEK -0.36 procent

EURUSD +0.53 procent

Dollarn föll mot kronan och euron. Det tekniska läget är oförändrat. EURUSD har vänt ned skarpt från motståndet, den fallande trendlinjen runt 1,332 och USDSEK har vänt upp tydligt vid golvet/stödet vid sin stigande trendlinje, ”golvet i rangen”. Utbrottsnivå för uppgång i USDSEK: 7,203. Nästa mindre stödnivå för EURUSD är nu 1,2600 och därefter runt 1,1900. Sista stödnivån och målet är strax under 1,1400. Se analys och analys

 

S&P 500 VOLATILITY INDEX

VIX oförändrad. Vi ser nu ut att ha börjat formera en ”botten” vid rekordlåga nivåer. Bryts 14-nivån bör indexet kunna söka sig ned till nivåerna vid toppen 2007. Under fredagen bröt indexet 14-nivån, men återhämtade sig sedan för att stänga innanför den nivån.

 

AAII Sentiment Survey

Bulls +28.1 procent (-10.0)

Neutral +30.3 procent (-3.7)

Bears +41.6 procent(+13.8)

Ny sentimentrapport. Bulls sjönk kraftigt, Bears ökade kraftigt och Neutrals föll en aning. Det redovisas nu siffror som inte riktigt stöder ett nedgångsscenario. Detta kan indikera på att en uppgångsperiod nu kan komma.

 

Veckans klassiska investerarcitat

Even the intelligent investor is likely to need considerable willpower to keep from following the crowd.”  – Benjamin Graham

Love Samson