Trots kraftansamlingar från EU, allt bättre statistik och stigande börser har inte euron följt med marknaderna uppåt. När vi tar oss en titt på hur euron ser ut mot lite olika valutor är oron välgrundad.

Euron upplever en tuff period just nu, där den rådande valutapolitiken tydligt fått effekt. Oron för euron är välgrundad. Då de övriga marknaderna uppträder svårtydligt är euron just nu en bra plats att söka sig till för lite ”insikt”. Stiger den, faller den? När stiger den och när faller den?

I fredags dök euron stabilt mot ett antal valutor, exempelvis EURUSD och EURJPY. Ett fall som hade föregåtts av ännu mer fall under en längre tid. Den centrala iakttagelsen är att euron fallit kraftigt under samma period som börserna stigit ”stabilt”. Detta är viktigt att notera, och kanske även är en av de viktigaste sakerna som sker i dagsläget. Eurons rörelser den senaste tiden säger oss någonting om marknadsläget just nu, eller rättare sagt den kan säga oss någonting om ett skifte i kapitalströmmar och väldigt mycket om politiken och vad det är som sker i reella värden. Börjar euron att stiga från dagens nivåer är relationen mellan börserna och euron fortfarande i funktion. Vid en studs i euron bör även börserna då stiga men sedan falla tillsammans med euron. Såvida det inte då handlar om en riktig botten och ny stigande trend utan endast en studs uppåt, har ingenting i valutapolitiken förändrats. Bryter vi ”stödnivåerna” bekräftas scenariot. Någonting har då emellertid förändrats i förhållandet mellan andra valutor och börsen. Euron faller i sådant fall inte bara mot den japanska yenen i dåliga tider utan även mot andra valutor. En intressant iakttagelse som i grunden handlar om risk och synen på våra olika ekonomier.

Att eurozonen gått från att stå vid sidlinjen och titta på dollarns krisartade situation till att inta samma krisartade situation och agera ”inhoppare” för dollarn är inget nytt. Synen på euron är på många håll minst sagt skeptisk, med all rätta. Vad som förändrats eller vad som kan ha förändrats är nu själva handeln i euron, därmed rörelserna och värdet. Euron faller trots att börserna stiger. Samtliga valutapar, främst EURJPY, gestaltar rådande valutapolitik tydligt på grafen. Paralleller kan dras till USDJPY och förklaringen av dollarns långvariga och stadiga fall mot den japanska yenen. Den noggranne och medvetne protesterar dock lite milt nu. Att EURJPY stadigt faller är inte någon nyhet, fallet började redan 2007/2008. Det var också då som eurozonen började föra samma valutapolitik som man gör i USA. Det EURJPY säger oss är alltså någonting om den nominella uppgången på börsen. Givetvis bör hänsyn även tas till räntor och råvaror, men EURJPY visar tydligt hur det är ställt egentligen, i reella termer. Och än så länge ser det inte ut som att EURJPY har bottnat.

 

EURUSD

Analysen spelas ut väl och vi befinner oss nu vid nästa mindre stödnivå runt 1,26. Trenden är klart fallande, men en rekyl kan initieras om stödet håller.

 

EURGBP

EURGBP har sannolikt toppat. Avgörande är nu om stödet runt 0,81 håller eller inte. Bryts stödet är nästa målnivå i dagsläget runt 0,74 (den stigande trendlinjen).

 

 

EURJPY

Ett av de mer intressantare valutaparen utifrån ett större makroperspektiv. Paralleller kan dras till USDJPY.

 

 

EURSEK

Även mot kronan har euron fortsatt att försvagas. Avgörande blir nu om stödet runt 8,70 håller. Motstånd finns runt 9,35.

 

Love Samson